Архів

Валовий внутрішній продукт за 2018 рік1

цінах попереднього року; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

644 904

724 747

875 762

840 079

3 085 492

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

21 008

36 324

160 362

110 694

328 388

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

42 774

44 243

46 756

47 803

181 576

Переробна промисловість

82 929

94 197

87 559

99 132

363 817

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

25 101

19 710

20 050

23 689

88 550

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 168

2 579

2 674

2 406

9 827

Будівництво

9 290

17 843

19 186

23 544

69 863

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

97 367

115 428

107 480

108 486

428 761

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

42 765

49 889

50 759

49 849

193 262

Тимчасове розміщування й організація харчування

4 467

4 921

5 400

5 283

20 071

Інформація та телекомунікації

26 787

28 082

30 746

31 738

117 353

Фінансова та страхова діяльність

22 806

19 341

22 703

24 716

89 566

Операції з нерухомим майном

41 237

49 419

46 451

49 567

186 674

Професійна, наукова та технічна діяльність

18 321

23 394

26 113

23 844

91 672

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

8 793

9 320

9 383

9 515

37 011

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

40 451

41 197

39 842

41 137

162 627

Освіта

34 121

33 309

31 626

34 054

133 110

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

16 147

17 972

18 502

20 410

73 031

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4 076

4 273

4 504

4 866

17 719

Надання інших видів послуг

5 154

5 822

6 388

6 531

23 895

Податки на продукти

100 766

110 017

141 484

125 286

477 553

Субсидії на продукти

-1 624

-2 533

-2 206

-2 471

-8 834

2. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

2.1. Кінцеві споживчі витрати

625 240

660 321

702 564

816 038

2 804 163

домашніх господарств

472 407

496 498

565 275

627 416

2 161 596

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

6 563

6 323

6 764

6 775

26 425

сектору загального державного управління

146 270

157 500

130 525

181 847

616 142

      індивідуальні споживчі витрати

95 652

97 278

67 381

99 151

359 462

      колективні споживчі витрати

50 618

60 222

63 144

82 696

256 680

2.2. Валове нагромадження капіталу

64 674

88 072

252 086

174 136

578 968

валове нагромадження основного капіталу

94 365

124 705

137 798

191 485

548 353

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-29 884

-36 773

114 062

-17 528

29 877

придбання за виключенням вибуття цінностей

193

140

226

179

738

2.3. Експорт товарів і послуг

331 457

340 037

379 247

363 494

1 414 235

2.4. Імпорт товарів і послуг

-376 467

-363 683

-458 135

-513 589

-1 711 874

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
17.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше