Архів

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами1 з країнами ЄС у 2018 році

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис. дол.США

у % до 2017

тис. дол.США

у % до 2017

Всього по країнах ЄС

3900239,3

113,0

3104607,2

122,6

795632,1

Австрiя

196557,5

121,6

95046,5

87,1

101511,0

Бельгiя

91808,5

147,3

145220,8

182,9

-53412,3

Болгарiя

24654,8

129,4

14639,5

122,2

10015,3

Велика Британія

557333,0

95,2

500692,7

102,8

56640,3

Грецiя

23598,0

93,1

25492,1

95,5

-1894,0

Данiя

152592,7

125,6

51318,1

125,0

101274,6

Естонiя

168323,8

130,6

61837,2

91,2

106486,6

Iрландiя

56135,8

100,0

233510,9

228,4

-177375,0

Iспанiя

95818,3

138,3

37164,1

140,4

58654,2

Iталiя

136591,1

106,3

54016,5

123,0

82574,6

Кiпр

313500,7

113,8

362950,0

156,5

-49449,3

Латвiя

68108,1

93,0

38393,4

107,4

29714,7

Литва

45736,0

106,2

27501,2

138,1

18234,8

Люксембург

11968,2

95,4

114588,3

130,2

-102620,1

Мальта

117967,3

125,2

143597,2

137,8

-25629,9

Нiдерланди

191065,5

112,1

132501,3

110,9

58564,2

Нiмеччина

582362,8

108,1

368769,7

103,1

213593,1

Польща

343048,2

115,8

180242,9

120,0

162805,3

Португалiя

5340,9

84,9

17303,2

171,3

-11962,3

Румунiя

89190,6

124,7

38934,9

146,3

50255,7

Словаччина

43236,8

105,6

115054,0

106,3

-71817,1

Словенiя

19932,6

102,4

8776,4

134,1

11156,2

Угорщина

196391,9

133,5

41826,9

118,0

154565,0

Фiнляндiя

30230,6

151,8

31878,4

130,5

-1647,8

Францiя

150612,7

127,8

116417,8

138,7

34194,9

Хорватiя

4089,6

136,6

38302,2

283,5

-34212,6

Чехія

82843,7

116,3

51228,0

78,6

31615,8

Швецiя

101199,5

108,2

57402,9

103,6

43796,6

1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Примітка. В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 19.02.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше