Архів

Сезонно скориговані щомісячні обсяги зовнішньої торгівлі товарами у 2017 році1

(млн.дол. США)

Період

Експорт

Імпорт

Сальдо

сезонно скориговані дані

фактичні дані

сезонно скориговані дані

фактичні дані

сезонно скориговані дані

фактичні дані

Січень 2017

3444,8

3014,5

3664,9

3049,5

–220,1

–35,0

Лютий 2017

3597,3

3241,4

3954,3

3697,3

–357,0

–455,9

Березень 2017

3755,1

4111,3

4139,8

4414,5

–384,7

–303,2

Квітень 2017

3620,7

3330,7

3970,4

3505,2

–349,7

–174,5

Травень 2017

3566,5

3545,2

4362,6

3999,3

–796,1

–454,1

Червень 2017

3622,9

3402,5

4374,4

3979,8

–751,5

–577,3

Липень 2017

3401,7

3198,1

4132,1

4045,7

–730,4

–847,6

Серпень 2017

3560,1

3665,9

4100,5

4252,6

–540,4

–586,7

Вересень 2017

3749,9

3813,7

4075,7

4388,6

–325,8

–574,9

Жовтень 2017

3562,8

3857,4

4071,1

4619,7

–508,3

–762,3

Листопад 2017

3711,2

4166,8

4297,9

4718,4

–586,7

–551,6

Грудень 2017

3689,5

3917,2

4445,0

4936,6

–755,5

–1019,4

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.