Архів

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами з країнами ЄС у 2018 році1

 

 

Експорт

Імпорт2

Сальдо

тис.дол. США

у % до 2017

тис.дол. США

у % до 2017

Усього3

20157012,7

115,0

23216495,4

111,6

–3059482,7

у тому числі

 

 

 

 

 

Австрiя

553191,6

103,4

607884,1

125,5

–54692,5

Бельгiя

603521,1

132,3

553841,2

105,9

49679,9

Болгарiя

513862,3

119,5

259422,0

136,6

254440,3

Велика Британія

584229,9

121,7

892120,1

111,7

–307890,1

Грецiя

279900,7

142,2

270459,0

110,7

9441,6

Данiя

249974,8

131,9

275633,4

141,1

–25658,6

Естонiя

152061,5

114,3

95790,9

114,7

56270,6

Iрландiя

77508,5

140,2

143826,1

126,3

–66317,6

Iспанiя

1369890,1

108,7

636756,2

110,0

733133,9

Iталiя

2628763,8

106,5

2033022,5

125,1

595741,3

Кiпр

40363,9

50,7

22806,1

111,1

17557,7

Латвiя

294422,5

137,8

152139,3

105,4

142283,2

Литва

342714,8

91,6

879136,2

129,3

–536421,4

Люксембург

7289,8

99,9

82408,3

131,3

–75118,5

Мальта

65682,5

99,2

6642,8

76,3

59039,7

Нiдерланди

1603531,1

95,7

776491,0

120,6

827040,0

Німеччина

2208355,5

125,9

5983348,8

109,9

–3774993,3

Польща

3257248,5

119,6

3641921,5

105,4

–384673,0

Португалiя

247046,4

93,5

61580,7

104,0

185465,7

Румунiя

932648,6

110,8

511105,4

111,6

421543,2

Словаччина

863926,4

131,7

525879,4

103,4

338047,0

Словенiя

33306,2

114,1

190509,9

109,6

–157203,7

Угорщина

1646045,9

124,1

1260239,9

109,4

385806,1

Фiнляндiя

80642,8

102,3

326187,7

128,8

–245544,9

Францiя

537647,1

128,3

1480571,5

94,7

–942924,4

Хорватія

35010,5

144,8

46453,3

149,1

–11442,7

Чехія

878035,7

122,8

1034786,6

119,0

–156750,9

Швецiя

70190,2

90,7

465479,2

107,4

–395289,0

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 З урахуванням не розподілених обсягів товарів.

3 В окремих випадках сума складових може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
31.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше