Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у січні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

101,0

101,6

98,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

97,4

98,1

95,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,6

105,6

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

97,9

97,9

-

Добування металевих руд

07

92,5

90,3

94,3

Переробна промисловість

C

99,6

99,9

99,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,2

100,1

100,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,1

100,1

99,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,2

101,3

100,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,6

100,5

102,1

Виробництво цукру

10.81

101,6

102,0

2

Виробництво напоїв

11

101,2

100,9

108,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,3

100,3

100,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,6

100,1

101,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

98,2

98,2

96,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,6

99,7

98,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

101,1

101,2

100,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,4

101,4

101,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

97,8

98,2

97,3

Машинобудування

26-30

100,7

100,6

100,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,7

100,5

101,1

Виробництво електричного устатковання

27

100,3

100,1

101,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,3

100,3

100,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,2

101,2

101,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,5

105,5

-

Товари проміжного споживання

 

98,1

98,6

97,5

Інвестиційні товари

 

100,6

100,6

100,7

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,2

100,1

100,3

Споживчі товари тривалого використання

 

99,8

99,6

100,1

Енергія

 

103,8

103,9

96,7

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.02.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше