Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

101,0

101,7

97,9

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

101,1

101,0

101,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

100,1

100,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

100,1

100,1

-

Добування металевих руд

07

102,5

103,6

101,6

Переробна промисловість

C

99,4

100,2

97,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,7

100,0

98,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,4

98,3

99,1

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,2

101,0

103,6

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

101,9

102,2

97,9

Виробництво цукру

10.81

98,0

97,6

2

Виробництво напоїв

11

101,3

101,4

100,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,3

100,6

98,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,3

100,0

97,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,1

102,3

92,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,1

99,3

97,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

101,2

101,2

101,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,1

100,1

100,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

97,5

99,1

96,0

Машинобудування

26-30

99,8

100,2

98,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,2

101,6

99,9

Виробництво електричного устатковання

27

99,1

99,3

98,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,7

99,8

99,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,1

100,9

97,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

104,3

104,3

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

99,1

100,0

97,7

Інвестиційні товари

 

100,5

101,0

98,2

Споживчі товари короткострокового використання

 

99,9

100,1

98,7

Споживчі товари тривалого використання

 

100,2

102,0

96,5

Енергія

 

103,3

103,3

92,7

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.03.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше