Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

99,0

98,6

101,0

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

101,9

100,7

105,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

99,8

99,8

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

98,1

98,1

-

Добування металевих руд

07

106,2

106,4

106,0

Переробна промисловість

C

100,4

100,5

100,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,9

100,1

98,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,9

99,8

101,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,1

101,2

99,9

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,7

100,6

100,9

Виробництво цукру

10.81

98,6

98,9

2

Виробництво напоїв

11

100,5

100,5

99,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

101,6

101,3

103,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,9

100,3

99,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

103,3

103,7

85,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,7

100,5

101,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,9

101,0

100,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,7

100,8

99,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

100,7

100,5

100,9

Машинобудування

26-30

99,3

99,2

99,9

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,3

100,5

99,7

Виробництво електричного устатковання

27

97,4

97,0

99,2

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,1

100,2

100,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

99,5

99,4

99,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

94,8

94,8

-

Товари проміжного споживання

 

101,5

101,4

101,8

Інвестиційні товари

 

99,7

99,6

100,0

Споживчі товари короткострокового використання

 

99,8

100,0

99,1

Споживчі товари тривалого використання

 

100,8

100,2

101,9

Енергія

 

96,4

96,4

85,6

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.04.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше