Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

98,5

98,3

99,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

98,6

98,8

98,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

99,9

99,9

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

98,4

98,4

-

Добування металевих руд

07

97,7

97,9

97,5

Переробна промисловість

C

100,5

100,7

99,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,6

100,9

99,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

104,0

104,0

104,1

Виробництво молочних продуктів

10.5

99,5

99,4

100,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,5

100,6

99,1

Виробництво цукру

10.81

100,7

101,7

2

Виробництво напоїв

11

101,8

101,7

103,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,4

100,5

100,0

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,4

99,7

99,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

101,4

101,5

96,8

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,5

99,6

98,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,6

100,7

99,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,5

101,7

99,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

100,2

100,2

100,1

Машинобудування

26-30

100,2

100,3

99,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,1

100,2

100,0

Виробництво електричного устатковання

27

100,2

100,1

100,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,3

100,4

100,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,1

100,4

98,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

94,3

94,3

-

Товари проміжного споживання

 

99,9

100,1

99,5

Інвестиційні товари

 

100,3

100,4

99,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,7

101,0

99,5

Споживчі товари тривалого використання

 

100,3

100,1

100,6

Енергія

 

95,8

95,8

96,8

¹ Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
13.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше