Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у травні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

102,1

101,8

103,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

103,4

100,6

112,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

100,0

100,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

99,0

99,0

-

Добування металевих руд

07

109,6

104,5

113,7

Переробна промисловість

C

100,1

99,7

101,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,4

100,6

99,7

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,7

99,7

97,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

100,0

99,8

101,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

101,1

101,2

98,8

Виробництво цукру

10.81

102,4

103,4

2

Виробництво напоїв

11

100,2

100,3

98,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

99,9

100,0

99,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,0

99,3

98,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

96,8

96,8

95,5

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,5

98,5

98,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,5

100,7

98,3

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,7

99,9

98,1

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

101,2

98,7

103,4

Машинобудування

26-30

99,8

100,0

98,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

99,9

100,1

99,2

Виробництво електричного устатковання

27

99,1

99,2

98,4

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,9

100,1

99,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

99,9

100,5

97,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,5

105,5

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

101,9

99,9

104,7

Інвестиційні товари

 

100,7

101,1

98,7

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,2

100,3

99,7

Споживчі товари тривалого використання

 

100,2

100,7

99,2

Енергія

 

103,5

103,5

95,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.06.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше