Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у червні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

97,3

96,9

99,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,6

100,5

100,7

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

99,8

99,8

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

100,2

100,2

-

Добування металевих руд

07

101,3

102,2

100,6

Переробна промисловість

C

99,6

99,9

98,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,7

100,7

100,7

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

101,9

102,0

95,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

99,5

99,4

99,6

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,7

100,8

100,3

Виробництво цукру

10.81

105,0

106,2

2

Виробництво напоїв

11

100,7

100,7

100,8

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,0

100,0

99,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,1

100,0

100,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

98,4

98,4

96,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,7

98,5

99,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,4

100,4

100,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,4

100,4

100,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

97,7

98,5

96,9

Машинобудування

26-30

100,2

100,2

100,2

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,8

100,6

101,3

Виробництво електричного устатковання

27

98,8

98,5

100,4

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,1

100,3

99,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,1

101,2

100,8

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

91,1

91,1

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

99,1

99,6

98,5

Інвестиційні товари

 

100,4

100,4

100,1

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,7

100,7

100,6

Споживчі товари тривалого використання

 

100,0

99,6

100,9

Енергія

 

93,4

93,4

96,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше