Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у липні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

103,6

104,4

100,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

96,5

92,2

110,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

88,7

88,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

87,8

87,8

-

Добування металевих руд

07

107,3

102,3

111,3

Переробна промисловість

C

99,2

99,5

98,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,8

99,7

100,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,8

99,7

100,7

Виробництво молочних продуктів

10.5

100,0

100,0

100,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,0

100,2

98,1

Виробництво цукру

10.81

99,6

99,6

2

Виробництво напоїв

11

101,4

101,4

100,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,1

100,1

99,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,9

100,2

99,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

97,0

96,8

105,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,3

100,0

101,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,2

100,2

99,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,9

100,5

95,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

97,6

98,8

96,6

Машинобудування

26-30

99,7

99,6

99,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,1

100,2

99,7

Виробництво електричного устатковання

27

98,7

98,5

99,7

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,9

100,1

99,7

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

99,9

99,8

100,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

116,4

116,4

-

Товари проміжного споживання

 

100,0

99,8

100,2

Інвестиційні товари

 

99,8

99,8

99,9

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,0

99,9

100,5

Споживчі товари тривалого використання

 

100,6

100,5

100,9

Енергія

 

109,3

109,3

105,9

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
12.08.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше