Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у серпні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

Промисловість

B+C+D

99,3

99,5

98,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

98,0

98,2

97,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

105,4

105,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

88,3

88,3

-

Добування металевих руд

07

103,0

110,5

96,8

Переробна промисловість

C

99,7

100,0

99,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,1

100,4

99,3

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,2

100,2

98,8

Виробництво молочних продуктів

10.5

100,8

100,6

102,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

99,9

100,1

97,7

Виробництво цукру

10.81

97,2

97,6

2

Виробництво напоїв

11

100,4

100,4

99,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

99,7

99,8

99,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

98,5

99,4

96,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

99,4

99,5

96,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,1

99,0

99,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,5

100,6

99,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,9

100,1

98,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

99,0

98,6

99,3

Машинобудування

26-30

100,4

100,6

99,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,6

100,8

100,0

Виробництво електричного устатковання

27

98,6

98,5

99,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,8

100,1

99,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,7

102,2

99,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,1

99,1

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

99,7

100,5

98,5

Інвестиційні товари

 

101,2

101,7

99,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,2

100,4

99,6

Споживчі товари тривалого використання

 

99,5

99,9

98,7

Енергія

 

98,2

98,2

96,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.09.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше