Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у вересні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

98,5

99,4

94,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

89,1

94,5

71,9

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

98,1

98,1

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

95,7

95,7

-

Добування металевих руд

07

77,1

86,8

69,3

Переробна промисловість

C

99,9

100,2

98,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,7

100,6

101,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,0

98,9

101,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,7

103,1

98,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,2

100,3

98,4

Виробництво цукру

10.81

99,3

99,9

2

Виробництво напоїв

11

100,0

100,1

98,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,2

100,2

99,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,1

99,3

98,8

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

102,9

103,0

95,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,0

98,7

100,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

101,1

101,3

97,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,9

100,1

98,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

98,2

98,9

97,6

Машинобудування

26-30

99,4

99,5

99,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

99,9

100,0

99,4

Виробництво електричного устатковання

27

98,6

98,4

99,8

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,0

100,1

99,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

99,2

99,4

98,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,0

100,0

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

95,0

97,4

91,6

Інвестиційні товари

 

100,2

100,4

99,2

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,1

100,9

102,0

Споживчі товари тривалого використання

 

99,9

100,3

99,0

Енергія

 

99,7

99,7

95,7

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.11.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше