Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у жовтні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

98,8

99,4

96,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

92,6

92,5

93,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

90,8

90,8

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

94,6

94,6

-

Добування металевих руд

07

90,3

87,8

92,3

Переробна промисловість

C

98,4

98,9

97,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,3

99,9

96,9

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,8

99,8

102,2

Виробництво молочних продуктів

10.5

100,6

100,7

99,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,2

100,2

100,6

Виробництво цукру

10.81

94,9

94,7

2

Виробництво напоїв

11

100,2

100,1

100,7

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,3

100,4

100,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,8

99,9

99,7

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

92,3

92,2

98,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

98,3

99,5

92,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,9

101,1

98,9

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,9

100,0

98,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

96,7

97,4

96,1

Машинобудування

26-30

99,9

100,1

99,3

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

99,6

99,6

99,5

Виробництво електричного устатковання

27

98,9

98,5

101,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,7

99,9

99,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

100,8

101,3

98,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

102,6

102,6

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

96,7

97,3

95,7

Інвестиційні товари

 

99,9

100,0

99,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

99,6

100,2

96,9

Споживчі товари тривалого використання

 

101,1

101,6

100,0

Енергія

 

99,9

99,9

98,3

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.11.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше