Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у листопаді 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

97,0

97,1

96,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

99,9

100,8

97,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

89,4

89,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

107,6

107,6

-

Добування металевих руд

07

97,8

98,8

97,0

Переробна промисловість

C

98,3

98,8

96,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,7

99,8

98,9

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,1

99,1

98,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,1

100,7

105,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

101,0

101,2

98,6

Виробництво цукру

10.81

99,8

99,8

2

Виробництво напоїв

11

100,1

100,2

99,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

99,9

100,1

98,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,3

99,4

99,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

94,9

94,8

97,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,1

99,4

97,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,2

100,3

99,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,6

99,7

98,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

95,7

96,9

94,6

Машинобудування

26-30

98,7

98,4

100,0

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

99,7

100,1

98,4

Виробництво електричного устатковання

27

95,6

94,6

100,8

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,1

100,1

100,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

99,0

98,8

99,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,0

93,0

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

97,2

98,1

95,9

Інвестиційні товари

 

99,7

99,7

99,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

99,8

100,1

98,9

Споживчі товари тривалого використання

 

99,7

99,8

99,4

Енергія

 

94,8

94,8

97,0

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.12.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше