Архів: 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у грудні 2019 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

96,4

95,8

99,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

96,2

93,6

104,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

97,7

97,7

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

95,4

95,4

-

Добування металевих руд

07

95,6

84,2

104,9

Переробна промисловість

C

99,2

99,5

98,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,6

100,9

99,3

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,8

98,7

100,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,1

101,3

98,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

99,8

100,0

97,1

Виробництво цукру

10.81

99,4

97,5

2

Виробництво напоїв

11

100,1

100,0

101,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

99,6

99,6

99,5

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

98,9

99,4

97,9

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

98,9

99,0

97,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

99,0

99,3

97,5

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

101,6

101,8

98,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,7

99,7

99,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

97,4

96,8

97,9

Машинобудування

26-30

99,1

99,5

97,7

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

99,8

100,0

98,9

Виробництво електричного устатковання

27

98,2

98,3

98,0

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,0

100,3

99,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

98,6

99,5

95,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,8

90,8

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

97,8

96,6

99,5

Інвестиційні товари

 

98,8

99,0

97,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,6

100,9

99,2

Споживчі товари тривалого використання

 

100,6

101,4

99,1

Енергія

 

92,6

92,6

97,9

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
10.01.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше