Архів: 2019

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності за січень-вересень 2019 року1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього

 

254629,8

76,7

349397,7

23,3

94767,9

сільське, лісове та рибне господарство

A

-77,9

50,0

254,0

50,0

331,9

промисловість

B+C+D+E

129494,0

73,4

192131,1

26,6

62637,1

будівництво

F

3109,7

78,9

4027,1

21,1

917,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

57049,7

83,6

65320,5

16,4

8270,8

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

4845,1

67,6

22331,2

32,4

17486,1

тимчасове розміщування й організація харчування

I

2397,6

81,8

2541,1

18,2

143,5

інформація та телекомунікації

J

14167,6

84,9

15701,5

15,1

1533,9

фінансова та страхова діяльність

K

5212,1

82,4

5480,5

17,6

268,4

операції з нерухомим майном

L

10270,5

70,5

11352,2

29,5

1081,7

професійна, наукова та технічна діяльність

M

25510,6

71,3

26331,2

28,7

820,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

1889,4

69,5

2593,7

30,5

704,3

освіта

P

-3,3

66,7

1,2

33,3

4,5

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

307,0

77,4

450,0

22,6

143,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

355,1

60,0

779,8

40,0

424,7

надання інших видів послуг

S

102,6

100,0

102,6

-

-

1Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 04.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше