Архів: 2019

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності у 2019 році1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Усього2

 

529179,0

73,6

774911,7

26,4

245732,7

сільське, лісове та рибне господарство

A

90504,5

82,9

115230,0

17,1

24725,5

промисловість

B+C+D+E

139380,1

71,7

246187,3

28,3

106807,2

будівництво

F

13685,1

73,3

22560,5

26,7

8875,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

110742,7

76,8

141391,8

23,2

30649,1

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

8369,5

73,3

37261,7

26,7

28892,2

тимчасове розміщування й організація харчування

I

3124,6

70,5

4597,8

29,5

1473,2

інформація та телекомунікації

J

21758,9

70,9

26215,1

29,1

4456,2

фінансова та страхова діяльність

K

15116,8

66,5

26888,7

33,5

11771,9

операції з нерухомим майном

L

48060,5

66,0

60830,3

34,0

12769,8

професійна, наукова та технічна діяльність

M

65934,7

69,2

73751,3

30,8

7816,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

10214,4

70,0

13608,5

30,0

3394,1

освіта

P

254,6

68,0

431,4

32,0

176,8

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

1667,1

70,5

4002,3

29,5

2335,2

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

70,5

65,3

1539,7

34,7

1469,2

надання інших видів послуг

S

295,0

72,5

415,3

27,5

120,3

1Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2Дані попередні.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 19.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше