Архів

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-вересень 2019 року

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Фінансовий результат (сальдо)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

129494,0

73,4

192131,1

26,6

62637,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

75196,3

76,9

79041,3

23,1

3845,0

Переробна промисловість

C

54299,3

78,9

91707,6

21,1

37408,3

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

21389,7

74,8

24423,3

25,2

3033,6

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

468,3

93,7

474,7

6,3

6,4

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

3824,2

86,0

4299,6

14,0

475,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-2191,1

64,7

1840,2

35,3

4031,3

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

17410,7

91,5

17530,0

8,5

119,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

3255,7

100,0

3255,7

-

-

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

12126,4

88,0

12708,0

12,0

581,6

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-16603,9

72,3

9503,0

27,7

26106,9

машинобудування

26+27+28+29+30

13761,1

74,8

16391,4

25,2

2630,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

800,8

87,5

847,3

12,5

46,5

виробництво електричного устатковання

27

2290,3

76,0

2437,9

24,0

147,6

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

4398,8

76,7

4845,3

23,3

446,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

6271,2

68,3

8260,9

31,7

1989,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

858,2

75,0

1281,7

25,0

423,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

617,5

46,3

20203,8

53,7

19586,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-619,1

50,7

1178,4

49,3

1797,5

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 27.09.2021

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше