Архів

Чистий прибуток (збиток) підприємств за видами економічної діяльності промисловості у 2019 році1

(млнрн)

 

Код за

КВЕД-2010

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які одержали прибуток

Підприємства, які одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість2

B+C+D+E

139380,1

71,7

246187,3

28,3

106807,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

73827,4

59,7

85173,3

40,3

11345,9

Переробна промисловість

C

64794,2

74,4

123220,3

25,6

58426,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

29052,3

71,0

34561,0

29,0

5508,7

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

963,6

70,4

1651,3

29,6

687,7

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

5111,5

74,5

6657,6

25,5

1546,1

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-887,1

57,9

654,5

42,1

1541,6

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

16780,3

75,9

18480,2

24,1

1699,9

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

4727,3

72,9

4761,6

27,1

34,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

15780,3

75,8

17630,7

24,2

1850,4

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-26975,9

76,1

12731,2

23,9

39707,1

машинобудування

26+27+28+29+30

16716,3

75,3

21120,6

24,7

4404,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

1976,5

70,6

2196,1

29,4

219,6

виробництво електричного устатковання

27

2879,6

74,9

3330,9

25,1

451,3

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

5456,0

77,8

6621,7

22,2

1165,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

6404,2

71,5

8971,9

28,5

2567,7

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

3525,6

76,0

4971,6

24,0

1446,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

2148,7

54,6

36019,5

45,4

33870,8

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-1390,2

63,2

1774,2

36,8

3164,4

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2Дані попередні.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 19.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше