Архів: 2019

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності

за січень-вересень 2019 року1

(у відсотках)

 

Код за КВЕД-2010

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств

Усього

 

10,2

8,4

сільське, лісове та рибне господарство

A

2,3

-0,9

промисловість

B+C+D+E

7,7

6,6

будівництво

F

4,7

3,7

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

28,4

20,4

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

3,8

1,5

тимчасове розміщування й організація харчування

I

30,3

19,7

інформація та телекомунікації

J

23,3

18,6

фінансова та страхова діяльність

K

7,7

11,5

операції з нерухомим майном

L

59,4

37,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

15,3

14,4

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

3,4

6,2

освіта

P

5,7

-0,7

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

7,6

5,1

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

7,7

5,2

надання інших видів послуг

S

19,4

13,5

1 Без урахування результатів діяльності банків, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. За видом економічної діяльності "Сільське, лісове та рибне господарство" дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 04.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше