Архів: 2019

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості за січень-вересень 2019 року

 (у відсотках)

 

Код за КВЕД-2010

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств

Промисловість1

B+C+D+E

7,7

6,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

39,2

28,7

Переробна промисловість

C

4,3

4,2

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

6,1

4,8

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

6,2

4,9

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

8,5

8,4

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-0,1

-2,5

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

32,8

35,5

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

19,0

13,5

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

13,5

13,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-5,0

-4,3

машинобудування

26+27+28+29+30

9,1

11,3

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

15,2

12,3

виробництво електричного устатковання

27

8,4

10,4

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

11,6

10,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

6,8

12,0

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

4,9

3,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

0,3

0,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-4,1

-2,5

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 04.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше