Архів: 2019

Рентабельність операційної та всієї діяльності підприємств за видами економічної діяльності промисловості за 2019 рік1

 (у відсотках)

 

Код за

КВЕД-2010

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств

Промисловість2

B+C+D+E

5,8

4,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

30,4

19,3

Переробна промисловість

C

3,6

3,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

5,6

4,2

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

3,8

2,6

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

5,7

4,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-3,2

-0,8

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

18,8

17,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

17,8

12,5

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

9,4

8,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-5,0

-4,9

машинобудування

26+27+28+29+30

7,3

7,2

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

13,8

10,6

виробництво електричного устатковання

27

6,4

6,3

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

8,5

6,5

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

5,1

7,5

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

5,5

4,0

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

1,7

0,3

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-4,0

-2,5

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2Дані попередні.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 19.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше