Архів: 2019

Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності станом на 30 вересня 2019 року1

 (млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи та групи вибуття

на 1 січня 2019р.

на 30 вересня 2019р.

на 1 січня 2019р.

на 30 вересня 2019р.

на 1 січня 2019р.

на 30 вересня 2019р.

Усього

 

3297268,5

3250465,9

3316260,2

3421077,9

3969,8

4478,1

сільське, лісове та рибне господарство

A

3739,9

4410,8

8600,9

10197,0

13,1

13,7

промисловість

B+C+D+E

1454926,9

1518163,8

1562720,5

1567096,0

1000,6

775,7

будівництво

F

32659,4

35523,6

113169,7

130398,0

58,4

149,9

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

171209,2

190223,3

1083333,0

1144300,7

422,4

559,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

732145,3

664525,0

167259,5

157261,4

159,4

112,7

тимчасове розміщування й організація харчування

I

13803,4

13786,1

5397,9

6202,7

0,0

0,0

інформація та телекомунікації

J

84410,2

91171,9

35941,5

35069,8

2052,9

2552,3

фінансова та страхова діяльність

K

51197,4

56017,1

55655,7

61584,5

64,6

100,5

операції з нерухомим майном

L

98521,9

102935,5

45204,7

52047,6

162,8

167,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

423206,1

349279,2

214088,8

230428,5

0,7

1,6

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

201694,9

193757,4

16522,6

17799,5

34,9

41,8

освіта

P

1431,7

1438,7

177,0

248,9

0,0

0,0

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

5362,2

5894,6

1720,0

2214,8

0,0

0,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

19990,1

19901,3

5904,8

5629,2

0,0

3,3

надання інших видів послуг

S

2969,9

3437,6

563,6

599,3

0,0

0,0

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

власний капітал

довгострокові зобов’язання і забезпечення

поточні зобов’язання і забезпечення

на 1 січня 2019р.

на 30 вересня 2019р.

на 1 січня 2019р.

на 30 вересня 2019р.

на 1 січня 2019р.

на 30 вересня 2019р.

Усього

 

2129175,9

2164013,1

1040878,2

1017235,5

3447438,9

3494769,3

сільське, лісове та рибне господарство

A

1507,5

1419,6

1153,5

1339,6

9692,9

11862,3

промисловість

B+C+D+E

791108,7

864621,2

480836,1

464403,1

1746698,5

1757009,6

будівництво

F

9783,5

13604,5

34939,1

35756,6

101164,9

116710,4

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

60504,5

108234,1

134468,3

117230,0

1059991,8

1109619,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

550035,2

489619,5

164427,8

158189,0

185100,9

174090,3

тимчасове розміщування й організація харчування

I

-2363,4

340,2

12530,6

11069,0

9034,1

8579,6

інформація та телекомунікації

J

27656,8

35345,7

37785,5

36670,3

56962,3

56778,0

фінансова та страхова діяльність

K

26882,5

31416,3

58497,6

62438,4

21537,1

23847,4

операції з нерухомим майном

L

23083,9

32716,8

65434,7

62408,3

55370,8

60025,3

професійна, наукова та технічна діяльність

M

433657,6

384833,2

36606,7

54287,0

167031,3

140589,1

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

190483,3

183886,6

4770,0

4517,8

22999,1

23192,2

освіта

P

1237,4

1255,5

145,1

142,1

226,2

290,0

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

2444,8

2875,4

2449,5

2612,1

2187,9

2621,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

10410,0

10563,3

6787,2

6101,9

8697,7

8868,6

надання інших видів послуг

S

2743,6

3281,2

46,5

70,3

743,4

685,4

 

Продовження

 

Код за КВЕД-2010

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

на 1 січня 2019р.

на 30 вересня 2019р.

на 1 січня 2019р.

на 30 вересня 2019р.

Усього

 

5,5

4,0

6617498,5

6676021,9

сільське, лісове та рибне господарство

A

0,0

0,0

12353,9

14621,5

промисловість

B+C+D+E

4,7

1,6

3018648,0

3086035,5

будівництво

F

0,0

0,0

145887,5

166071,5

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

0,0

0,0

1254964,6

1335083,3

транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

0,3

0,3

899564,2

821899,1

тимчасове розміщування й організація харчування

I

0,0

0,0

19201,3

19988,8

інформація та телекомунікації

J

0,0

0,0

122404,6

128794,0

фінансова та страхова діяльність

K

0,5

0,0

106917,7

117702,1

операції з нерухомим майном

L

0,0

0,0

143889,4

155150,4

професійна, наукова та технічна діяльність

M

0,0

0,0

637295,6

579709,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

0,0

2,1

218252,4

211598,7

освіта

P

0,0

0,0

1608,7

1687,6

охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

0,0

0,0

7082,2

8109,4

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

0,0

0,0

25894,9

25533,8

надання інших видів послуг

S

0,0

0,0

3533,5

4036,9

1Без урахування результатів діяльності банків, бюджетних установ, тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” дані наведено без урахування результатів діяльності підприємств, які займаються рослинництвом, тваринництвом та змішаним сільським господарством. Інформація по підприємствах зазначених видів економічної діяльності враховується тільки в даних за рік.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 04.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше