Архів

Капітальні інвестиції за видами економічної діяльності за 2019 рік1

 

 (млн.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Cічень-березень

Січень-червень

Cічень-вересень

Cічень-грудень

Усього

 

108298,0

233995,5

379203,1

584448,6

Сільське, лісове та рибне господарство

А

10971,1

23646,6

38534,2

55254,2

Сільське господарство, мисливство та надання пов'язаних із ними послуг

01

10863,1

23333,8

38083,5

54636,0

Лісове господарство та лісозаготівлі

02

101,8

277,2

410,3

569,4

Рибне господарство

03

6,2

35,6

40,4

48,8

Промисловість

B+C+D+E

44096,7

94317,3

149387,2

231849,5

Будівництво

F

11769,9

25321,5

40127,9

59681,1

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

G

8954,3

18538,6

31084,0

43510,4

Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та мотоциклами, їх ремонт

45

724,7

1383,5

2249,8

3041,4

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

46

4905,5

10596,5

17358,9

23675,6

Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та мотоциклами

47

3324,1

6558,6

11475,3

16793,4

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

H

10313,3

19641,0

28391,8

41371,9

Наземний і трубопровідний транспорт

49

5692,0

10602,3

15263,1

23008,9

Водний транспорт

50

47,0

107,5

189,0

238,1

Авіаційний транспорт

51

509,6

1095,3

1432,2

1774,0

Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту

52

4047,8

7808,4

11462,8

16287,5

Поштова та кур'єрська діяльність

53

16,9

27,5

44,7

63,4

Тимчасове розміщування й організація харчування

I

815,0

1498,4

2071,3

2756,5

Тимчасове розміщування

55

127,7

391,4

631,1

968,7

Діяльність із забезпечення стравами та напоями

56

687,3

1107,0

1440,2

1787,8

Інформація та телекомунікації

J

3814,2

8748,8

14048,8

20904,0

Видавнича діяльність, виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання звукозаписів, діяльність у сфері радіо та телевізійного мовлення

58-60

1370,8

2632,1

4082,4

5763,9

Телекомунікації (електрозв'язок)

61

1765,2

4706,5

7719,0

11577,4

Комп'ютерне програмування та надання інших інформаційних послуг

62, 63

678,2

1410,2

2247,4

3562,7

Фінансова та страхова діяльність

K

1901,8

4121,1

6716,4

10887,7

Операції з нерухомим майном

L

5679,4

11500,6

17617,9

24084,0

Професійна, наукова та технічна діяльність

M

1549,2

3833,0

6917,2

11515,9

Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку, архітектури та інжинірингу, технічні випробування та дослідження, діяльність головних управлінь (хед-офісів)

69-71

918,5

2527,4

4759,3

7960,1

Наукові дослідження та розробки

72

374,9

622,5

1119,2

2127,3

Рекламна діяльність і дослідження кон'юнктури ринку, інша професійна, наукова та технічна діяльність, ветеринарна діяльність

73-75

255,8

683,1

1038,7

1428,5

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

N

2099,5

4462,0

7112,7

11171,4

Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування

O

3807,9

12638,6

26585,4

52209,2

Освіта

P

364,2

1136,4

2449,9

4851,3

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

Q

993,7

2610,3

5085,2

9948,3

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

R

1102,4

1827,5

2762,5

3958,7

Надання інших видів послуг

S

65,4

153,8

310,7

494,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
24.02.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше