Архів

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2019 рік1

(у відсотках до відповідного кварталу попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

Промисловість

B+C+D+E

132,0

129,7

123,2

147,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

150,3

136,4

119,1

146,1

Переробна промисловість

C

119,7

130,5

116,0

133,2

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

139,3

167,3

121,6

161,1

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

92,4

58,9

51,8

124,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

147,1

161,0

154,7

153,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

580,2

193,9

128,9

101,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,5

74,4

117,8

130,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

91,3

91,6

74,2

171,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

82,1

106,2

97,8

95,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

127,6

148,3

127,7

123,0

Машинобудування

26-30

83,5

83,4

96,3

117,9

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

117,0

32,7

66,5

144,6

виробництво електричного устатковання

27

70,1

68,4

159,4

112,2

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

78,3

82,8

103,1

106,2

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

86,0

101,8

79,4

126,8

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31-33

148,4

101,2

128,8

134,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

145,6

113,4

153,5

189,7

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

142,2

137,9

111,2

149,5

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
24.02.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше