Архів

Індекси капітальних інвестицій за видами промислової діяльності за 2019 рік1

 (у відсотках до відповідного періоду попереднього року)

 

Код за КВЕД-2010

Cічень-березень

Cічень-червень

Cічень-вересень

Cічень-грудень

Промисловість

B+C+D+E

132,0

130,8

128,1

134,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

150,3

142,9

134,0

138,1

Переробна промисловість

C

119,7

125,1

122,0

125,8

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

139,3

152,7

142,3

148,9

Текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

92,4

71,9

65,2

76,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

147,1

154,1

154,3

154,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

580,2

367,0

253,6

167,3

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,5

82,0

89,9

99,1

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

91,3

91,4

84,6

112,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

82,1

94,7

95,8

95,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

127,6

138,3

134,1

129,7

Машинобудування

26-30

83,5

83,4

87,5

96,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

117,0

67,1

66,9

86,8

виробництво електричного устатковання

27

70,1

69,2

94,4

101,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

78,3

80,4

88,0

93,9

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

86,0

92,5

88,3

98,6

Виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31-33

148,4

121,7

124,2

127,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

145,6

128,3

138,2

157,9

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

142,2

140,1

128,2

137,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
24.02.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше