Архів

Капітальні інвестиції за видами промислової діяльності за 2019 рік1

(млн.грн)

 

Код за КВЕД-2010

Cічень-березень

Cічень-червень

Cічень-вересень

Cічень-грудень

Промисловість

B+C+D+E

44096,7

94317,3

149387,2

231849,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

14105,4

30871,2

47046,4

67747,2

Переробна промисловість

C

20431,5

44978,0

69280,2

103565,4

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10-12

6441,2

14129,1

20523,4

31802,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13-15

283,4

613,8

845,3

1283,3

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16-18

2034,1

4486,7

6659,4

9522,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

658,2

978,6

1332,0

1929,7

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

500,3

1193,7

1718,2

2382,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

421,8

859,4

1347,5

2485,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

1850,5

4789,1

7579,8

10213,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24, 25

5308,5

12336,0

20430,5

30488,4

Машинобудування

26-30

2436,1

4588,3

7169,3

11058,0

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

225,4

315,6

442,2

739,1

виробництво електричного устатковання

27

261,9

539,5

1098,7

1776,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

624,0

1292,4

2192,0

3280,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

1324,8

2440,9

3436,4

5262,4

Виробництво меблів, іншої продукції, ремонт і монтаж машин і устатковання

31-33

497,4

1003,2

1674,8

2400,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

8921,7

17106,4

30907,7

56499,5

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

638,1

1361,7

2152,9

4037,4

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 24.02.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше