Архів: 2019|2018 |2017| 2016| 2015|

Обсяг оптового та роздрібного продажу світлих нафтопродуктів і газу через АЗС1 по регіонах у квітні 2019 року2

(тис.грн)

 

Кількість АЗС3

Бензин моторний - всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

6566

4157339,1

563,3

1715738,8

2374303,2

27747,7

38986,1

3657509,9

1888705,1

129243,5

Вінницька

299

123542,2

-

70131,9

51636,0

-

1774,3

132673,2

74634,3

4546,3

Волинська

170

70362,6

-

40150,8

28503,3

272,5

1436,0

188469,6

28274,3

2536,2

Дніпропетровська

472

374323,3

-

146767,7

223784,5

1803,2

1967,9

198623,9

119208,0

7982,2

Донецька

251

125520,8

43,4

63322,0

56495,5

170,6

5489,3

91129,6

76846,2

14152,8

Житомирська

235

105346,7

189,1

59966,3

44638,8

432,1

120,4

185387,2

65017,0

10479,6

Закарпатська

242

149898,2

-

56279,8

91125,0

420,5

2072,9

207166,3

26865,5

1976,6

Запорізька

302

209923,4

-

103037,8

105748,4

497,0

640,2

124717,0

96523,2

3772,5

Івано-Франківська

167

105536,4

-

52044,3

53012,7

-

479,4

128946,6

37926,1

1557,7

Київська

463

322495,7

21,4

86673,5

229026,9

3677,5

3096,4

315980,5

192752,3

5181,1

Кіровоградська

196

91141,4

-

59286,3

31212,7

145,8

496,6

63547,4

58446,5

7473,0

Луганська

101

47831,3

-

32025,8

15805,5

-

-

35719,8

20597,2

1635,3

Львівська

357

264319,3

-

108548,3

152340,1

1551,4

1879,5

306240,5

84922,7

5939,7

Миколаївська

241

106480,6

-

51999,7

53659,0

-

821,9

111382,8

51285,4

5412,0

Одеська

409

364711,6

28,8

111030,0

249787,1

3256,3

609,4

204039,3

69512,7

2267,7

Полтавська

296

167859,8

2,1

95937,5

67240,3

643,5

4036,4

161012,3

136032,9

11263,4

Рівненська

178

90065,6

-

43181,1

44338,8

346,4

2199,3

112263,8

38692,4

3834,0

Сумська

164

97126,2

-

57932,8

37995,3

90,7

1107,4

76909,6

64088,0

10911,9

Тернопільська

186

71376,8

-

41474,1

29224,6

-

678,1

71791,4

45719,3

3573,2

Харківська

512

218581,1

22,6

84474,9

132020,4

1615,7

447,5

169813,6

153613,4

4656,5

Херсонська

207

108554,3

-

57439,1

50569,1

18,5

527,6

72808,6

53013,0

1837,3

Хмельницька

234

111597,8

145,6

66150,8

43276,1

105,2

1920,1

103270,4

82203,5

1866,2

Черкаська

266

163966,7

-

89727,9

71342,8

401,2

2494,8

172335,6

64821,3

3888,7

Чернівецька

201

74494,3

-

36636,8

37580,4

47,5

229,6

97996,4

23277,6

121,3

Чернігівська

175

68169,4

110,3

38274,2

29425,8

-

359,1

51419,8

45587,5

6974,1

м.Київ

242

524113,6

-

63245,4

444514,1

12252,1

4102,0

273864,7

178844,8

5404,2

1 Дані наведено щодо АЗС підприємств (юридичних осіб) та фізичних осіб-підприємців.

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

3 Включає автомобільні заправні станції та автомобільні газонаповнювальні компресорні станції.

4  Із вмістом спиртів, біоетанолу або їх сумішей від 5% і більше.

 

(т)

 

Бензин моторний - всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

108873,4

16,9

46414,8

60501,1

631,9

1308,7

110638,8

79849,8

5847,2

Вінницька

3311,2

-

1917,9

1331,5

-

61,8

4038,6

3185,4

197,1

Волинська

1901,8

-

1101,3

744,4

6,7

49,4

5866,0

1178,1

126,2

Дніпропетровська

9782,3

-

3918,5

5756,9

40,2

66,7

5883,8

5075,4

341,3

Донецька

3297,5

1,8

1690,3

1430,2

3,8

171,4

2816,1

3209,8

617,9

Житомирська

2789,5

5,4

1624,5

1145,2

10,4

4,0

5887,2

2749,6

458,4

Закарпатська

4023,2

-

1565,3

2373,7

10,2

74,0

6358,9

1113,9

90,7

Запорізька

5559,6

-

2772,7

2753,9

11,7

21,3

3719,5

4075,8

164,5

Івано-Франківська

2713,0

-

1374,1

1323,3

-

15,6

3852,1

1574,2

71,4

Київська

8409,2

0,7

2383,3

5822,8

88,6

113,8

9572,1

8488,3

238,8

Кіровоградська

2408,4

-

1587,8

801,2

3,6

15,8

1907,8

2413,8

387,5

Луганська

1268,2

-

863,0

405,2

-

-

1117,4

850,5

69,6

Львівська

6801,1

-

2882,4

3818,8

36,3

63,6

9033,5

3493,0

283,8

Миколаївська

2861,7

-

1445,0

1389,0

-

27,7

3467,0

2131,1

238,3

Одеська

9527,7

0,9

3011,7

6414,4

78,6

22,1

6164,1

2850,0

105,6

Полтавська

4514,8

0,1

2629,5

1739,0

15,3

130,9

5003,4

5838,2

528,3

Рівненська

2388,5

-

1169,7

1140,5

8,0

70,3

3359,6

1639,4

165,4

Сумська

2622,7

-

1581,6

1002,3

2,3

36,5

2345,8

2697,7

478,2

Тернопільська

1873,3

-

1109,2

742,1

-

22,0

2134,0

1894,7

157,7

Харківська

5727,2

0,6

2322,5

3353,8

35,3

15,0

5208,7

6473,0

208,9

Херсонська

2865,1

-

1545,9

1301,1

0,4

17,7

2183,5

2216,8

75,7

Хмельницька

2960,1

4,2

1783,0

1105,3

2,6

65,0

3074,4

3471,8

80,9

Черкаська

4400,7

-

2450,2

1856,0

9,0

85,5

5232,6

2729,5

174,8

Чернівецька

1976,6

-

989,5

978,6

1,1

7,4

2972,4

983,0

5,0

Чернігівська

1808,7

3,2

1030,0

764,1

-

11,4

1540,7

1901,8

305,8

м.Київ

13081,3

-

1665,9

11007,8

267,8

139,8

7899,6

7615,0

275,4

 

(у натуральному вираженні до вiдповiдного мiсяця попереднього року, %)

 

Бензин моторний - всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

87,4

13,0

82,6

90,2

131,0

202,1

91,0

113,8

103,3

Вінницька

78,7

-

78,6

76,8

-

193,1

82,7

104,4

123,7

Волинська

87,5

-

84,3

88,5

136,7

248,2

90,1

107,8

172,9

Дніпропетровська

87,3

-

77,5

95,6

133,6

85,3

92,1

115,3

63,7

Донецька

97,6

27,7

90,4

95,5

118,8

8570,0

108,3

124,1

111,7

Житомирська

82,2

110,2

81,2

83,1

120,9

173,9

101,8

102,4

92,5

Закарпатська

72,5

-

75,7

69,6

145,7

124,2

70,9

98,0

167,3

Запорізька

90,7

-

82,7

100,2

134,5

121,0

90,7

129,7

101,2

Івано-Франківська

70,9

-

72,7

68,8

-

112,2

80,5

86,2

107,4

Київська

105,1

8,0

96,7

107,1

112,3

739,0

119,8

124,7

105,9

Кіровоградська

82,2

-

82,0

83,1

124,1

62,2

86,4

103,6

96,2

Луганська

95,1

-

96,0

93,7

-

-

127,8

136,5

96,3

Львівська

75,4

-

75,6

76,0

151,9

39,1

80,0

91,9

279,9

Миколаївська

83,4

-

82,1

85,2

-

68,2

112,7

102,8

105,8

Одеська

89,8

15,8

84,4

91,7

240,4

1700,0

91,7

97,1

175,1

Полтавська

89,3

0,8

84,6

90,9

121,4

1128,4

100,8

110,3

117,0

Рівненська

82,9

-

79,7

83,8

156,9

152,5

83,4

105,4

139,9

Сумська

96,2

-

95,6

95,9

109,5

201,7

108,8

109,5

91,6

Тернопільська

86,4

-

87,3

84,6

-

564,1

81,3

105,7

127,4

Харківська

86,9

3,8

88,1

86,0

152,8

112,8

92,2

135,0

76,9

Херсонська

80,7

-

78,7

82,5

400,0

655,6

82,2

100,3

56,0

Хмельницька

82,4

47,7

82,1

78,4

162,5

5909,1

81,7

116,8

87,2

Черкаська

89,5

-

88,5

89,1

107,1

158,6

87,1

108,7

89,2

Чернівецька

81,5

-

80,3

82,0

137,5

-

77,6

105,9

62,5

Чернігівська

70,8

69,6

66,2

78,2

-

76,5

62,1

78,6

82,8

м.Київ

101,7

-

86,5

102,9

117,7

1471,6

108,8

160,8

148,1

 

(у натуральному вираженні до попереднього мiсяця поточного року, %)

 

Бензин моторний - всього

У тому числі

Газойлі (паливо дизельне)

Пропан і бутан скраплені

Газ природний скраплений або у газоподібному стані (метан)

А-80

А-92

А-95

А-98

паливо моторне сумішеве4

Україна

106,2

111,9

106,0

107,0

101,7

85,2

105,2

102,5

100,6

Вінницька

104,9

-

105,3

105,7

-

81,3

107,1

105,4

102,3

Волинська

113,2

-

111,8

115,9

100,0

109,3

100,0

105,3

114,4

Дніпропетровська

103,8

-

103,6

104,9

107,2

57,7

102,3

98,9

102,7

Донецька

106,0

128,6

101,2

107,9

105,6

156,5

105,0

98,5

107,3

Житомирська

105,9

125,6

103,3

109,8

94,5

114,3

108,9

96,3

98,3

Закарпатська

108,2

-

111,4

108,1

100,0

68,6

106,0

107,3

102,6

Запорізька

104,9

-

102,7

108,0

91,4

60,9

106,4

96,7

88,2

Івано-Франківська

105,2

-

105,6

106,0

-

57,4

108,1

101,3

102,7

Київська

109,2

-

105,5

111,4

84,1

104,0

107,7

106,2

97,2

Кіровоградська

104,2

-

103,6

107,2

124,1

52,0

101,0

97,1

98,5

Луганська

108,8

-

114,4

98,7

-

-

130,6

109,0

93,2

Львівська

106,9

-

109,0

109,5

98,4

32,9

105,4

108,1

100,6

Миколаївська

106,4

-

107,6

107,8

-

48,1

101,1

95,8

97,4

Одеська

102,2

112,5

100,0

103,3

98,4

112,2

100,0

101,4

107,5

Полтавська

112,0

100,0

110,7

113,6

159,4

115,1

107,4

116,6

99,5

Рівненська

111,0

-

108,9

114,1

96,4

101,6

104,1

102,1

103,8

Сумська

113,4

-

112,4

115,5

104,5

106,4

117,4

102,9

101,6

Тернопільська

117,6

-

116,4

121,0

-

84,3

120,5

109,3

108,4

Харківська

109,7

120,0

109,0

110,5

123,9

54,3

109,0

104,8

100,6

Херсонська

106,5

-

105,8

107,6

100,0

87,6

103,4

101,8

84,9

Хмельницька

106,9

102,4

104,9

110,4

130,0

105,2

101,9

101,7

112,5

Черкаська

104,9

-

105,8

105,2

108,4

78,4

98,4

101,5

87,1

Чернівецька

104,6

-

104,2

105,2

100,0

87,1

103,6

94,2

39,7

Чернігівська

109,9

139,1

108,6

112,8

-

64,8

110,5

98,0

104,2

м.Київ

102,0

-

99,0

102,2

105,4

118,9

102,5

98,0

101,1

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
24.05.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше