Архів:  2019| 2018| 2017| 2016| 2015| 2014| 2013| 2012| 2011| 2010

Валове нагромадження основного капіталу в розрізі видів нефінансових активів у I кварталі 2019 року1

 

 

У фактичних цінах

У постійних цінах 2010 року, відсотків до відповідного кварталу попереднього року

млн.грн

відсотків до підсумку

зміна обсягу

зміна дефлятора

Валове нагромадження основного капіталу

126 371

100,0

17,4

4,2

Житлові будівлі

18 730

14,8

-0,6

12,8

Інші  будівлі та споруди

39 057

30,9

24,1

10,1

Машини та обладнання

60 618

48,0

22,6

-3,2

Системи озброєння

2 223

1,8

х

6,5

Культивовані біологічні ресурси

1 336

1,1

1,1

1,6

Витрати, пов’язані з передачею прав власності на невироблені активи

0

0,0

x

x

Продукти інтелектуальної власності

4 407

3,4

-17,1

13,9

наукові дослідження та розробки

1 824

1,4

-8,8

13,9

розвідка та оцінка запасів корисних копалин

17

0,0

-85,1

7,7

комп'ютерне програмне забезпечення та бази даних

2 281

1,8

-24,1

11,3

розважальні програми й оригінали літературних і художніх творів

285

0,2

х

17,5

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
22.07.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше