Архів

Валовий внутрішній продукт у 2019 році1

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

807 755

927 773

 

 

 

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

24 459

38 086

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

49 175

60 688

 

 

 

Переробна промисловість

87 131

110 215

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

36 063

29 912

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 683

3 663

 

 

 

Будівництво

17 077

22 939

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

110 590

129 872

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

56 551

63 894

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

6 293

7 116

 

 

 

Інформація та телекомунікації

36 876

40 327

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

26 017

28 209

 

 

 

Операції з нерухомим майном

54 800

61 942

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

26 945

33 044

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

12 891

14 897

 

 

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

57 216

64 218

 

 

 

Освіта

41 454

45 524

 

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

22 605

26 213

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5 031

5 490

 

 

 

Надання інших видів послуг

8 309

8 755

 

 

 

Податки на продукти

126 794

134 984

 

 

 

Субсидії на продукти

-1 205

-2 215

 

 

 

2. За розподільчим методом

 

 

 

 

 

2.1. Оплата праці найманих працівників

389 285

438 141

 

 

 

2.2. Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт

130 475

135 410

 

 

 

2.3. Валовий прибуток, змішаний дохід

287 995

354 222

 

 

 

3. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

3.1. Кінцеві споживчі витрати

833 399

908 294

 

 

 

домашніх господарств

655 379

699 662

 

 

 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

9 249

8 587

 

 

 

сектору загального державного управління

168 771

200 045

 

 

 

     індивідуальні споживчі витрати

97 892

108 948

 

 

 

      колективні споживчі витрати

70 879

91 097

 

 

 

3.2. Валове нагромадження капіталу

18 365

91 307

 

 

 

валове нагромадження основного капіталу

126 371

155 067

 

 

 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-108 467

-64 072

 

 

 

придбання за виключенням вибуття цінностей

461

312

 

 

 

3.3. Експорт товарів і послуг

411 810

412 053

 

 

 

3.4. Імпорт товарів і послуг

-455 819

-483 881

 

 

 

1   Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.09.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше