Архів

 

Валовий внутрішній продукт за 2019 рік1

 

(у фактичних цінах; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

815 123

932 677

1 111 862

1 114 902

3 974 564

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

24 820

38 477

164 433

130 342

358 072

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

49 950

60 529

61 055

50 835

222 369

Переробна промисловість

88 384

112 118

115 270

114 894

430 666

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

35 154

30 079

30 069

27 774

123 076

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 743

3 784

3 906

3 513

13 946

Будівництво

16 470

22 250

27 143

40 888

106 751

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

110 371

127 866

140 603

145 243

524 083

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

58 545

65 036

72 189

73 198

268 968

Тимчасове розміщування й організація харчування

7 939

8 826

9 287

8 578

34 630

Інформація та телекомунікації

38 878

42 744

47 268

50 356

179 246

Фінансова та страхова діяльність

25 882

27 351

29 327

29 430

111 990

Операції з нерухомим майном

56 123

62 960

63 655

64 270

247 008

Професійна, наукова та технічна діяльність

27 516

34 017

39 844

38 555

139 932

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

13 453

15 531

16 422

15 738

61 144

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

57 811

64 837

67 601

75 228

265 477

Освіта

41 761

45 895

40 585

48 223

176 464

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

19 883

23 142

22 746

27 566

93 337

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

5 029

5 523

6 035

7 266

23 853

Надання інших видів послуг

8 822

8 943

9 878

9 486

37 129

Податки на продукти

126 794

134 984

147 116

157 049

565 943

Субсидії на продукти

-1 205

-2 215

-2 570

-3 530

-9 520

2. За розподільчим методом

 

 

 

 

 

2.1. Оплата праці найманих працівників

389 220

437 764

440 824

457 196

1 725 004

2.2. Податки за виключенням субсидій на виробництво та імпорт

130 475

135 410

147 328

152 691

565 904

2.3. Валовий прибуток, змішаний дохід

295 428

359 503

523 710

505 015

1 683 656

3. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

3.1. Кінцеві споживчі витрати

842 072

920 055

954 066

1 068 940

3 785 133

домашніх господарств

661 525

709 739

762 942

820 015

2 954 221

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

11 048

9 390

10 209

8 694

39 341

сектору загального державного управління

169 499

200 926

180 915

240 231

791 571

     індивідуальні споживчі витрати

98 357

109 507

81 376

123 400

412 640

      колективні споживчі витрати

71 142

91 419

99 539

116 831

378 931

3.2. Валове нагромадження капіталу

23 148

88 859

260 058

128 549

500 614

валове нагромадження основного капіталу

128 308

157 337

178 471

252 071

716 187

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-105 613

-68 788

81 094

-123 678

-216 985

придбання за виключенням вибуття цінностей

453

310

493

156

1 412

3.3. Експорт товарів і послуг

411 810

411 734

411 268

401 604

1 636 416

3.4. Імпорт товарів і послуг

-461 907

-487 971

-513 530

-484 191

-1 947 599

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
23.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше