Архів

Валовий внутрішній продукт за 2019 рік1

цінах попереднього року; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

766 150

875 733

1 050 095

983 750

3 675 728

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

23 810

42 688

185 777

113 772

366 047

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

51 306

53 586

54 027

52 124

211 043

Переробна промисловість

93 556

108 585

102 282

111 066

415 489

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

29 471

25 356

25 443

26 898

107 168

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 433

3 005

3 169

2 865

11 472

Будівництво

13 800

25 225

26 950

34 005

99 980

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

108 649

131 448

123 357

125 432

488 886

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

51 382

61 181

61 551

61 163

235 277

Тимчасове розміщування й організація харчування

5 937

6 566

7 269

7 127

26 899

Інформація та телекомунікації

33 565

35 461

39 325

40 890

149 241

Фінансова та страхова діяльність

26 455

24 819

25 753

24 372

101 399

Операції з нерухомим майном

48 372

58 236

55 283

59 607

221 498

Професійна, наукова та технічна діяльність

23 193

30 288

34 459

31 801

119 741

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

12 153

12 882

13 167

13 544

51 746

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

55 947

56 881

55 224

57 191

225 243

Освіта

39 611

39 210

37 627

40 107

156 555

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

18 215

19 135

20 013

21 623

78 986

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4 794

5 069

5 434

5 837

21 134

Надання інших видів послуг

7 586

8 096

9 103

8 556

33 341

Податки на продукти

117 490

130 390

166 926

147 933

562 739

Субсидії на продукти

-1 575

-2 374

-2 044

-2 163

-8 156

2. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

2.1. Кінцеві споживчі витрати

770 094

824 075

872 395

1 001 779

3 468 343

домашніх господарств

598 579

637 139

702 852

790 485

2 729 055

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

9 905

8 473

9 526

7 974

35 878

сектору загального державного управління

161 610

178 463

160 017

203 320

703 410

      індивідуальні споживчі витрати

93 262

97 308

76 057

108 564

375 191

      колективні споживчі витрати

68 348

81 155

83 960

94 756

328 219

2.2. Валове нагромадження капіталу

44 421

97 976

242 622

145 374

530 393

валове нагромадження основного капіталу

125 940

152 469

178 679

260 284

717 372

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-81 966

-54 798

63 456

-115 064

-188 372

придбання за виключенням вибуття цінностей

447

305

487

154

1 393

2.3. Експорт товарів і послуг

402 900

401 931

486 426

426 302

1 717 559

2.4. Імпорт товарів і послуг

-451 265

-448 249

-551 348

-589 705

-2 040 567

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
23.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше