Архів

Валовий внутрішній продукт у 2019 році1

цінах попереднього року; млн.грн)

 

І квартал

ІІ квартал

ІІІ квартал

ІV квартал

У цілому за рік

Валовий внутрішній продукт

762 120

873 803

 

 

 

Склад валового внутрішнього продукту

 

 

 

 

 

1. За виробничим методом

 

 

 

 

 

Сільське, лісове та рибне господарство

23 928

42 937

 

 

 

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

50 611

54 015

 

 

 

Переробна промисловість

92 597

107 395

 

 

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

30 268

25 222

 

 

 

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2 405

3 027

 

 

 

Будівництво

14 138

25 714

 

 

 

Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

108 662

133 634

 

 

 

Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність

51 026

60 895

 

 

 

Тимчасове розміщування й організація харчування

5 334

5 905

 

 

 

Інформація та телекомунікації

32 614

34 470

 

 

 

Фінансова та страхова діяльність

26 645

25 328

 

 

 

Операції з нерухомим майном

47 153

56 849

 

 

 

Професійна, наукова та технічна діяльність

22 318

28 904

 

 

 

Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

11 834

12 468

 

 

 

Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування

54 153

56 404

 

 

 

Освіта

38 970

36 996

 

 

 

Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги

21 080

21 433

 

 

 

Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

4 750

4 907

 

 

 

Надання інших видів послуг

7 246

7 609

 

 

 

Податки на продукти

118 063

132 252

 

 

 

Субсидії на продукти

-1 675

-2 561

 

 

 

2. За методом кінцевого використання

 

 

 

 

 

2.1. Кінцеві споживчі витрати

756 853

807 777

 

 

 

домашніх господарств

589 853

624 628

 

 

 

некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства

8 232

7 449

 

 

 

сектору загального державного управління

158 768

175 700

 

 

 

      індивідуальні споживчі витрати

91 847

94 752

 

 

 

      колективні споживчі витрати

66 921

80 948

 

 

 

2.2. Валове нагромадження капіталу

51 558

105 958

 

 

 

валове нагромадження основного капіталу

124 003

150 152

 

 

 

зміна запасів матеріальних оборотних коштів

-72 899

-44 501

 

 

 

придбання за виключенням вибуття цінностей

454

307

 

 

 

2.3. Експорт товарів і послуг

403 727

403 441

 

 

 

2.4. Імпорт товарів і послуг

-450 018

-443 373

 

 

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2018
Дата останньої модифікації:
19.09.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше