Архів

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами1 з країнами ЄС за 9 місяців 2019 року

 

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис. дол.США

у % до 9 місяців 2018

тис. дол.США

у % до 9 місяців 2018

Усього по країнах ЄС

3092014,8

104,6

2562920,4

106,4

529094,4

Австрiя

167372,2

116,4

70122,8

108,8

97249,4

Бельгiя

81127,1

125,5

128170,1

112,7

-47043,0

Болгарiя

26529,0

148,2

19491,9

150,8

7037,1

Велика Британія

434185,5

100,7

437877,5

120,1

-3692,0

Грецiя

18241,8

99,6

32562,6

125,0

-14320,8

Данiя

131623,1

115,1

50366,7

128,4

81256,4

Естонiя

120190,6

91,1

29232,2

58,7

90958,4

Iрландiя

54749,7

129,4

237653,8

141,4

-182904,1

Iспанiя

66438,6

90,3

39526,4

122,0

26912,2

Iталiя

95386,9

90,2

48591,7

109,4

46795,3

Кiпр

235986,4

98,5

310978,8

114,9

-74992,4

Латвiя

34744,5

66,1

34932,6

127,3

-188,0

Литва

38564,5

110,0

28769,3

138,6

9795,2

Люксембур

7715,7

65,0

73727,1

91,3

-66011,4

Мальта

119018,2

136,5

131104,2

112,7

-12086,1

Нiдерланди

167371,2

121,2

89207,6

92,3

78163,6

Нiмеччина

422720,5

95,7

285047,9

103,1

137672,6

Польща

292553,8

112,0

146318,9

103,4

146234,9

Португалiя

4054,7

90,5

10485,6

65,8

-6430,9

Румунiя

78642,9

115,0

28157,1

103,0

50485,8

Словаччина

37201,6

115,4

62421,9

69,8

-25220,3

Словенiя

16225,5

113,9

6043,2

85,8

10182,3

Угорщина

149729,9

98,4

37587,4

125,4

112142,5

Фiнляндiя

21651,3

94,3

20910,0

80,1

741,3

Францiя

131758,8

121,9

104421,3

133,4

27337,5

Хорватiя

4214,0

129,7

23236,9

77,5

-19022,8

Чехія

65213,1

103,6

40368,0

109,7

24845,1

Швецiя

68803,6

91,7

35607,0

29,3

33196,6

1Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Примітка. В окремих випадках сума та різниця складових по рядках та колонках може не дорівнювати підсумку у зв’язку з округленням даних.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації: 19.11.2019

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше