Архів: 2020| 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2020 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

102,6

101,9

105,3

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

103,9

99,7

116,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

91,3

91,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

108,0

108,0

-

Добування металевих руд

07

107,1

92,9

118,0

Переробна промисловість

C

101,0

100,1

103,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,6

100,4

101,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,7

98,7

99,5

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,2

101,0

102,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,3

100,3

100,4

Виробництво цукру

10.81

105,3

105,9

к

Виробництво напоїв

11

100,9

100,9

99,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,7

100,5

101,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,4

99,6

102,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

97,1

96,8

102,2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,6

99,9

116,0

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

102,3

102,3

102,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

99,9

99,9

99,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

102,6

101,6

103,6

Машинобудування

26-30

100,8

99,0

106,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,5

100,7

99,9

Виробництво електричного устатковання

27

98,5

98,1

100,7

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,8

99,5

100,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

102,8

98,5

114,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

105,8

105,8

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

102,6

99,8

107,0

Інвестиційні товари

 

101,2

99,8

106,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

100,5

100,3

101,3

Споживчі товари тривалого використання

 

99,4

99,2

99,9

Енергія

 

104,3

104,3

102,2

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
11.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше