Архів: 2020| 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у березні 2020 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

104,4

103,4

108,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

99,3

93,3

117,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

90,4

90,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

94,9

94,9

-

Добування металевих руд

07

105,8

88,9

119,4

Переробна промисловість

C

102,2

100,6

106,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

102,2

101,2

106,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,9

99,7

105,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,1

101,8

104,5

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

101,2

100,8

105,4

Виробництво цукру

10.81

105,4

106,0

к

Виробництво напоїв

11

101,1

101,2

97,6

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

101,9

101,7

102,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

102,1

100,2

106,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

95,7

95,1

105,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,8

100,5

114,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

102,8

102,8

102,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,1

100,4

107,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

104,5

102,4

106,6

Машинобудування

26-30

101,5

99,3

108,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,1

100,2

99,5

Виробництво електричного устатковання

27

98,8

98,5

100,2

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,3

99,8

101,8

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

104,2

99,0

118,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

112,0

112,0

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

103,8

100,1

109,7

Інвестиційні товари

 

101,9

100,2

109,0

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,9

101,0

105,4

Споживчі товари тривалого використання

 

100,5

99,8

101,9

Енергія

 

107,2

107,2

105,9

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 10.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше