Архів: 2020| 2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2020 року¹

(до грудня попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

104,5

102,6

112,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

93,9

84,9

124,0

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

90,4

90,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

72,9

72,9

-

Добування металевих руд

07

111,1

92,4

126,2

Переробна промисловість

C

103,4

101,0

110,4

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

104,4

103,0

109,6

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,5

100,2

109,2

Виробництво молочних продуктів

10.5

103,1

102,6

107,9

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

102,2

101,7

109,6

Виробництво цукру

10.81

111,4

112,7

к

Виробництво напоїв

11

101,2

101,2

101,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,4

102,2

103,4

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

103,0

100,8

107,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

84,9

84,3

95,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

103,9

100,1

116,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

103,3

103,3

102,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,7

100,9

108,5

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

109,1

105,3

113,1

Машинобудування

26-30

101,7

99,4

108,6

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,1

101,3

100,6

Виробництво електричного устатковання

27

100,0

100,0

99,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,4

99,8

101,9

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

103,7

98,4

118,6

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

112,0

112,0

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

106,8

101,7

115,0

Інвестиційні товари

 

101,7

99,8

109,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

103,9

102,6

108,7

Споживчі товари тривалого використання

 

100,6

100,6

100,5

Енергія

 

103,4

103,4

95,6

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 12.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше