Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у І кварталі 2020 року¹

(до попереднього кварталу)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

99,8

98,8

103,6

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

100,0

94,8

117,3

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

87,3

87,3

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

105,1

105,1

-

Добування металевих руд

07

101,6

80,6

119,4

Переробна промисловість

C

99,8

99,4

101,1

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,1

100,9

101,4

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,2

98,1

100,6

Виробництво молочних продуктів

10.5

102,1

102,0

103,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,8

100,8

99,7

Виробництво цукру

10.81

103,6

102,7

к

Виробництво напоїв

11

100,7

100,8

99,1

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,7

100,6

100,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

99,9

99,3

101,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

95,3

95,0

100,9

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,2

99,4

110,3

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

103,4

103,5

101,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,0

99,8

101,9

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

98,7

98,0

99,5

Машинобудування

26-30

99,7

98,2

104,6

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,0

100,4

98,5

Виробництво електричного устатковання

27

96,2

95,4

99,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,0

99,9

100,6

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,4

97,9

109,9

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

99,2

99,2

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

99,7

96,8

104,5

Інвестиційні товари

 

100,2

99,0

104,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,0

100,9

101,1

Споживчі товари тривалого використання

 

100,2

100,4

99,8

Енергія

 

99,1

99,0

100,9

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 10.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше