Архів

Індекси цін виробників промислової продукції у І кварталі 2020 року¹

(до відповідного кварталу попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

94,4

94,4

92,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

80,3

74,2

96,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

66,6

66,6

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

73,6

73,6

-

Добування металевих руд

07

86,4

72,0

95,5

Переробна промисловість

C

95,9

97,7

90,9

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

102,5

104,0

96,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,7

100,7

100,0

Виробництво молочних продуктів

10.5

107,3

107,2

109,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

105,2

106,4

91,1

Виробництво цукру

10.81

100,4

102,7

к

Виробництво напоїв

11

106,3

106,6

100,2

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,2

102,5

99,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

94,7

96,6

91,1

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

83,4

83,4

73,6

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

94,9

92,9

97,9

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

109,6

110,9

95,0

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,3

102,7

90,2

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

86,0

86,8

85,2

Машинобудування

26-30

97,5

96,8

99,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,2

102,8

96,0

Виробництво електричного устатковання

27

84,5

82,1

97,9

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,8

101,1

97,0

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

102,8

102,8

101,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,2

96,2

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

90,4

90,4

90,4

Інвестиційні товари

 

102,1

102,3

99,4

Споживчі товари короткострокового використання

 

103,3

104,7

97,8

Споживчі товари тривалого використання

 

102,4

104,3

98,5

Енергія

 

91,0

91,0

73,6

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
10.04.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше