Архів: 2020|2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у січні 2020 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

102,5

102,7

101,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

105,2

103,0

111,4

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

94,8

94,8

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

115,0

115,0

-

Добування металевих руд

07

103,9

91,6

113,1

Переробна промисловість

C

99,8

99,7

100,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

99,4

99,4

99,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,4

99,5

98,2

Виробництво молочних продуктів

10.5

99,9

99,9

100,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

100,2

100,1

100,8

Виробництво цукру

10.81

101,7

101,9

2

Виробництво напоїв

11

99,9

100,0

98,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,4

100,3

100,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,4

99,9

101,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

100,4

100,2

102,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

102,3

100,0

109,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

101,4

101,5

100,5

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,0

99,9

100,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

98,9

99,8

98,1

Машинобудування

26-30

100,3

99,1

103,8

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

100,1

100,3

99,7

Виробництво електричного устатковання

27

99,0

98,8

100,0

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,9

99,7

100,4

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,2

98,4

108,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

108,1

108,1

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

100,3

99,1

102,4

Інвестиційні товари

 

100,1

99,3

103,5

Споживчі товари короткострокового використання

 

99,5

99,5

99,5

Споживчі товари тривалого використання

 

99,7

99,5

100,0

Енергія

 

107,2

107,3

102,4

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
11.02.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше