Архів: 2020|2019| 2018| 2017-2007| 2006| 2005| 2004| 2003| 2002

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2020 року¹

(до попереднього місяця)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

100,1

99,2

103,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

94,6

91,0

105,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

100,0

100,0

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

76,8

76,8

-

Добування металевих руд

07

104,9

103,9

105,7

Переробна промисловість

C

101,2

100,3

103,5

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

102,1

101,8

103,4

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,6

100,5

103,8

Виробництво молочних продуктів

10.5

101,0

100,8

103,3

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

101,1

100,8

104,0

Виробництво цукру

10.81

105,7

106,3

к

Виробництво напоїв

11

100,1

100,0

103,9

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

100,5

100,5

100,7

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

100,9

100,6

101,5

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

88,7

88,7

90,2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

100,1

99,6

101,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

100,5

100,5

99,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,6

100,5

101,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

104,4

102,8

106,0

Машинобудування

26-30

100,1

100,2

100,1

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,1

101,1

101,0

Виробництво електричного устатковання

27

101,3

101,6

99,7

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

100,1

100,0

100,1

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

99,5

99,3

100,1

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

100,0

100,0

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

102,9

101,7

104,8

Інвестиційні товари

 

99,8

99,7

100,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

101,9

101,6

103,1

Споживчі товари тривалого використання

 

100,1

100,8

98,6

Енергія

 

96,4

96,4

90,2

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
12.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше