Архів: 2020| 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у січні 2020 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

94,1

95,1

88,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

83,4

78,2

96,5

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

68,5

68,5

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

79,5

79,5

-

Добування металевих руд

07

88,2

75,6

95,3

Переробна промисловість

C

94,5

97,6

86,3

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

100,9

103,0

92,8

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

99,6

99,6

97,2

Виробництво молочних продуктів

10.5

107,3

107,2

109,4

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

106,4

107,8

88,8

Виробництво цукру

10.81

96,3

98,0

2

Виробництво напоїв

11

106,6

107,0

99,9

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,3

102,8

98,6

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

93,7

96,7

88,0

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

87,8

88,2

66,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

93,7

92,6

93,7

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

110,0

111,4

94,6

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,3

103,0

88,4

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

82,1

85,1

79,3

Машинобудування

26-30

96,6

96,6

96,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

102,0

104,0

95,8

Виробництво електричного устатковання

27

83,5

81,2

96,3

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,5

101,0

96,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,2

101,7

94,4

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

96,8

96,8

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

88,7

90,3

86,3

Інвестиційні товари

 

101,4

102,4

95,6

Споживчі товари короткострокового використання

 

102,0

104,0

94,2

Споживчі товари тривалого використання

 

102,6

105,7

96,2

Енергія

 

92,7

92,7

66,0

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та  частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
11.02.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше