Архів: 2020| 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у лютому 2020 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

93,2

92,7

93,8

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

81,4

75,0

99,2

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

65,9

65,9

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

74,6

74,6

-

Добування металевих руд

07

88,7

74,1

97,9

Переробна промисловість

C

96,2

97,8

91,8

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

102,5

104,1

96,2

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,6

100,6

99,4

Виробництво молочних продуктів

10.5

107,4

107,3

108,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

104,6

105,9

90,4

Виробництво цукру

10.81

101,8

104,5

к

Виробництво напоїв

11

106,2

106,6

101,0

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,4

102,5

100,9

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

94,4

96,4

90,4

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

83,2

83,2

71,1

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

95,8

93,0

101,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

109,7

111,0

94,8

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,0

102,8

87,7

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

87,4

87,5

87,4

Машинобудування

26-30

97,3

96,3

100,4

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,3

102,7

96,1

Виробництво електричного устатковання

27

83,8

81,2

98,5

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,7

101,1

96,8

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

102,7

100,9

102,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

90,8

90,8

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

91,5

91,0

92,2

Інвестиційні товари

 

102,0

102,0

100,1

Споживчі товари короткострокового використання

 

103,1

104,7

97,2

Споживчі товари тривалого використання

 

102,2

103,4

99,6

Енергія

 

87,3

87,3

71,1

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
11.03.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше