Архів: 2020| 2019| 2018| 2017-2007

Індекси цін виробників промислової продукції у квітні 2020 року¹

(до відповідного місяця попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

97,4

96,4

99,7

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

73,2

64,1

101,8

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

65,6

65,6

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

52,1

52,1

-

Добування металевих руд

07

88,6

70,7

101,2

Переробна промисловість

C

97,6

97,4

98,2

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

105,8

105,8

105,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

98,6

98,2

103,2

Виробництво молочних продуктів

10.5

108,9

108,6

113,0

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

105,3

105,9

98,7

Виробництво цукру

10.81

108,5

110,7

к

Виробництво напоїв

11

104,3

104,5

100,4

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,2

102,3

100,1

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

97,6

97,7

97,3

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

69,6

69,0

80,2

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

95,9

93,1

101,4

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

109,0

110,2

95,4

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

100,7

101,3

95,8

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

92,1

90,0

94,5

Машинобудування

26-30

98,6

97,2

102,7

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,5

102,6

97,0

Виробництво електричного устатковання

27

87,1

85,3

97,7

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,9

100,8

98,0

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

104,0

101,0

107,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

107,5

107,5

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

93,8

91,3

97,9

Інвестиційні товари

 

102,6

101,9

103,0

Споживчі товари короткострокового використання

 

106,1

106,1

105,8

Споживчі товари тривалого використання

 

102,3

104,5

97,8

Енергія

 

93,7

93,7

80,2

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
12.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше