Архів: 2020| 2019| 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-лютому 2020 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

93,7

93,9

91,2

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

82,4

76,6

97,9

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

67,2

67,2

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

77,0

77,0

-

Добування металевих руд

07

88,5

74,9

96,6

Переробна промисловість

C

95,3

97,7

89,0

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

101,7

103,6

94,5

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,1

100,1

98,3

Виробництво молочних продуктів

10.5

107,4

107,3

108,8

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

105,5

106,8

89,6

Виробництво цукру

10.81

99,0

101,2

к

Виробництво напоїв

11

106,4

106,8

100,5

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,3

102,6

99,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

94,1

96,6

89,2

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

85,5

85,7

68,4

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

94,8

92,8

97,6

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

109,8

111,2

94,7

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,1

102,9

88,0

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

84,7

86,3

83,3

Машинобудування

26-30

97,0

96,5

98,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,6

103,4

95,9

Виробництво електричного устатковання

27

83,6

81,2

97,4

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,6

101,1

96,5

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

101,9

101,9

98,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

93,7

93,7

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

90,1

90,6

89,2

Інвестиційні товари

 

101,7

102,2

97,8

Споживчі товари короткострокового використання

 

102,6

104,3

95,7

Споживчі товари тривалого використання

 

102,4

104,5

97,9

Енергія

 

90,0

90,0

68,4

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
15.12.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше