Архів: 2020| 2019| 2018| 2017-2004

Індекси цін виробників промислової продукції у січні-квітні 2020 року¹

(до відповідного періоду попереднього року)

(відсотків)

 

Код за КВЕД-2010

Усього

з них:

в межах України

за межі України

 

Промисловість

B+C+D

95,1

95,1

94,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

78,5

71,7

98,1

з неї:

Добування кам'яного вугілля

05.1

66,4

66,4

-

Добування сирої нафти та природного газу

06

68,4

68,4

-

Добування металевих руд

07

87,0

71,7

97,0

Переробна промисловість

C

96,3

97,7

92,7

з неї:

Виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10–12

103,3

104,4

99,0

Виробництво м'яса та м'ясних продуктів

10.1

100,2

99,9

100,8

Виробництво молочних продуктів

10.5

107,7

107,5

110,2

Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів

10.7

105,2

106,3

93,0

Виробництво цукру

10.81

102,4

104,7

к

Виробництво напоїв

11

105,8

106,1

100,3

Текстильне виробництво; виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13–15

102,2

102,5

99,8

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

16–18

95,4

96,9

92,6

Виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

79,9

79,9

75,0

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

95,2

93,0

98,8

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

109,4

110,7

95,1

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22, 23

101,1

102,4

91,6

Металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устатковання

24, 25

87,5

87,6

87,5

Машинобудування

26-30

97,8

96,9

100,5

Виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

101,3

102,8

96,2

Виробництво електричного устатковання

27

85,1

82,9

97,8

Виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

99,8

101,0

97,2

Виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29, 30

103,1

103,1

102,7

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

98,9

98,9

-

 

 

 

 

 

Товари проміжного споживання

 

91,3

90,6

92,3

Інвестиційні товари

 

102,3

102,3

100,3

Споживчі товари короткострокового використання

 

104,0

105,0

99,8

Споживчі товари тривалого використання

 

102,4

104,3

98,3

Енергія

 

91,7

91,7

75,0

 

1 Дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
12.05.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше