Архів: 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні 2020 року1

                                                                                                               

 

Коди причин смерті за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

53610

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

705

з них

туберкульоз

A15–A19

309

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

295

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

7124

з них злоякісні

C00–C97

7040

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

21

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

219

з них цукровий діабет

E10–E14

199

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

96

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

77

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

419

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

36341

з них

ішемічна хвороба серця

I20–I25

25053

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

398

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

7122

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

1203

з них грип і пневмонія

J10–J18

621

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

2247

з них алкогольна хвороба печінки

K70

185

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

40

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

59

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

258

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

4

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

100

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

86

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

1928

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

2757

з них

транспортні нещасні випадки

V01–V99

368

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

68

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

146

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

178

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

261

навмисне самоушкодження

X60–X84

517

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

Y00–Y09

137

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
03.07.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше