Архів: 2020

Кількість померлих за окремими причинами смерті у січні-лютому 2020 року1

                                                                                                                 

 

Коди причин смерті

за МКХ-10

Осіб

Усього

A00–Y89

100738

Клас I. Деякі інфекційні та паразитарні хвороби

A00–B99

1345

з них

туберкульоз

A15–A19

581

xвороба, зумовлена вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ)

B20–B24

576

Клас ІІ. Новоутворення

C00–D48

13451

з них злоякісні

C00–C97

13307

Клас ІІІ. Хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

D50–D89

41

Клас ІV. Ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин

E00–E89

392

з них цукровий діабет

E10–E14

356

Клас V. Розлади психіки та поведінки

F01–F99

187

з них розлади психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю

F10

158

Клас VІ. Хвороби нервової системи

G00–G98

791

Клас ІХ. Хвороби системи кровообігу

I00–I99

68548

з них

ішемічна хвороба серця

I20–I25

47211

алкогольна кардіоміопатія

I42.6

684

цереброваскулярні хвороби

I60–I69

13471

Клас Х. Хвороби органів дихання

J00–J98

2404

з них грип і пневмонія

J10–J18

1326

Клас ХІ. Хвороби органів травлення

K00–K92

4066

з них алкогольна хвороба печінки

K70

331

Клас ХІІ. Хвороби шкіри та підшкірної клітковини

L00–L98

85

Клас ХІІІ. Хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

M00–M99

97

Клас ХІV. Хвороби сечостатевої системи

N00–N99

472

Клас ХV. Вагітність, пологи та післяпологовий період

O00–O99

6

Клас ХVІ. Окремі стани, що виникають у перинатальному періоді

P07–P96

178

Клас ХVІІ. Природжені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії

Q00–Q99

177

Клас ХVІІІ. Симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені при клінічних і лабораторних дослідженнях, не класифіковані в інших рубриках

R00–R99

3648

Клас ХХ. Зовнішні причини смерті

V01–Y89

4843

з них

транспортні нещасні випадки

V01–V99

630

випадкове утоплення та занурення у воду

W65–W74

154

нещасні випадки, спричинені дією диму, вогню та полум'я

X00–X09

237

випадкове отруєння, спричинене отруйними    речовинами (крім алкоголю)

X40–X44,

X46–X49

348

випадкове отруєння та дія алкоголю

X45

448

навмисне самоушкодження

X60–X84

869

наслідки нападу з метою убивства чи нанесення ушкодження

X85–Х99,

Y00–Y09

243

 

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим,  м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації:
03.07.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше