Архів:2020 2019

Чистий прибуток (збиток) великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

за січень-березень 2020 року

 

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

 

Чистий прибуток (збиток)

Підприємства, які

одержали прибуток

Підприємства, які

 одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

-66949,9

56,2

37255,2

43,8

104205,1

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

4569,3

51,9

15921,9

48,1

11352,6

Переробна промисловість

C

-60877,0

58,5

13691,1

41,5

74568,1

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

-7949,1

63,3

5316,2

36,7

13265,3

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

-345,1

61,0

122,1

39,0

467,2

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

-1550,5

58,6

685,8

41,4

2236,3

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-757,1

57,1

639,4

42,9

1396,5

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-19737,2

54,2

701,1

45,8

20438,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

675,1

72,1

975,0

27,9

299,9

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-6870,2

55,9

601,6

44,1

7471,8

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-11655,0

52,9

2465,9

47,1

14120,9

машинобудування

26+27+28+29+30

-12064,8

52,9

1820,6

47,1

13885,4

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

2,7

70,4

116,8

29,6

114,1

виробництво електричного устатковання

27

-2390,1

54,7

241,0

45,3

2631,1

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

-5526,5

55,9

1103,9

44,1

6630,4

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-4150,9

43,0

358,9

57,0

4509,8

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

-623,1

60,4

363,4

39,6

986,5

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-10016,6

51,2

7338,8

48,8

17355,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-625,6

37,0

303,4

63,0

929,0

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 25.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше