Архів:2020|2019| 

Фінансові результати до оподаткування великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості
 за січень-березень 2020 року

(млнрн)

 

Код за КВЕД-2010

 

Фінансовий результат (сальдо)

до оподаткування

Підприємства, які

одержали прибуток

Підприємства, які

 одержали збиток

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

у % до загальної кількості підприємств

фінансовий результат

Промисловість1

B+C+D+E

-66115,4

56,4

43214,0

43,6

109329,4

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

5886,6

51,9

18426,0

48,1

12539,4

Переробна промисловість

C

-61444,7

58,8

15944,7

41,2

77389,4

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

-7510,8

63,5

6087,7

36,5

13598,5

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

-320,3

61,0

145,7

39,0

466,0

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

-1406,1

58,6

837,8

41,4

2243,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

-683,5

57,1

779,9

42,9

1463,4

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-19622,7

54,2

822,6

45,8

20445,3

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

888,2

72,1

1178,5

27,9

290,3

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-6751,1

56,4

715,8

43,6

7466,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-13690,1

52,9

2765,1

47,1

16455,2

машинобудування

26+27+28+29+30

-11752,1

53,3

2176,6

46,7

13928,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

23,0

70,4

134,6

29,6

111,6

виробництво електричного устатковання

27

-2359,8

54,7

273,7

45,3

2633,5

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

-5329,4

57,0

1343,3

43,0

6672,7

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-4085,9

43,0

425,0

57,0

4510,9

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

-596,2

61,5

435,0

38,5

1031,2

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

-9991,9

51,6

8479,5

48,4

18471,4

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-565,4

37,0

363,8

63,0

929,2

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2019
Дата останньої модифікації:
25.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license,
якщо не зазначено інше