Архів:  2020| 2019

Рентабельність операційної та всієї діяльності великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності промисловості

за січень-березень 2020 року

 (у відсотках)

 

Код за

КВЕД-2010

Рівень рентабельності (збитковості) операційної діяльності підприємств

Рівень рентабельності (збитковості) всієї діяльності підприємств

Промисловість1

B+C+D+E

0,3

-8,5

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

B

33,2

5,1

Переробна промисловість

C

-5,2

-13,6

виробництво харчових продуктів, напоїв і тютюнових виробів

10+11+12

3,2

-4,9

текстильне виробництво, виробництво одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів

13+14+15

-7,9

-10,3

виготовлення виробів з деревини, паперу та поліграфічна діяльність

16+17+18

5,3

-9,9

виробництво коксу та продуктів нафтоперероблення

19

2,5

-3,8

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

20

-48,9

-55,8

виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

21

17,4

7,2

виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

22+23

-7,1

-22,9

металургійне виробництво, виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання

24+25

-6,2

-9,7

машинобудування

26+27+28+29+30

-10,6

-26,7

виробництво комп'ютерів, електронної та оптичної продукції

26

1,5

0,2

виробництво електричного устатковання

27

-2,1

-29,8

виробництво машин і устатковання, не віднесених до інших угруповань

28

-12,6

-31,1

виробництво автотранспортних засобів, причепів і напівпричепів та інших транспортних засобів

29+30

-13,1

-23,3

виробництво меблів, іншої продукції; ремонт і монтаж машин і устатковання

31+32+33

-4,9

-6,3

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

D

0,0

-4,2

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

E

-6,6

-7,7

1Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м.Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

 

© Держстат України, 1998-2020
Дата останньої модифікації: 25.06.2020

Контент доступний за ліцензією
Creative Commons Attribution 4.0 International license
,
якщо не зазначено інше